Segona trobada online sobre les pandèmies a la història des d’una nova mirada

El grup Inspiració 2022 organitzarà la segona de les trobades online anomenades “Mirades per Transformar”, el dijous 11 de juny, a les 19 hores. En aquesta ocasió, es farà una mirada a les pandèmies al llarg de la història des d’una nova òptica. En la trobada, hi participaran tres persones des de l’àmbit de la història i les humanitats com són Ramon Serra, historiador i membre d’Inspiració 2022; Francesc Comas, historiador i Oriol Pérez, musicòleg i membre d’Inspiració 2022.

Ramon Serra revisarà les pandèmies que ha sofert la humanitat al llarg de la seva història i que ens emmiralla amb els nostres avantpassats i ens interpel·la a establir un diàleg amb el nostre interior més profund. Veurem com les causes i les reaccions que van esdevenir no s’allunyen gaire de les nostres solucions a la crisis del COVID-19; i com mirar enrere ens ajuda a identificar els nostres desequilibris i ens ha de permetre entendre que per primer cop en la història podem ser copartíceps en la recuperació de l’harmonia a la terra.
Francesc Comas es centrarà en les epidèmies a Manresa. Es veurà com la nostra ciutat, així com tot el país, ha viscut al llarg de la seva historia nombroses epidèmies i pandèmies que li han provocat greus problemes demogràfics, econòmics i socials. I davant de cada epidèmia la societat ha generat mecanismes de control, profilaxi, ajuts socials, accions col·lectives, etc; en funció dels coneixements mèdics, higiènics, socials, culturals, del moment històric que ha succeït. Analitzarem algunes de les epidèmies a Manresa i la resposta de la societat manresana davant de les “pestes”.
Finalment, Oriol Pérez parlarà com l’experiència de viure un fet distòpic com pot ser el d’una pandèmia implica, individualment i col·lectiva, un moment important en les nostres vides. Un veritable abans. En la intervenció s’aturarà a reflexionar com la pandèmia de la pesta negra de 1348 no va aturar el moviment humanista iniciat en el primer terç del segle XIV, sinó que l’experiència de la mateixa va portar a una veritable revolució cultural i artística coneguda amb el nom de Renaixement.