Informació sobre les comissions de treball

Per una banda, t’informem que pel que fa a la Comissió del Centre de Transformacions Interiors celebrada el passat dia 21 de novembre, es va decidir formar una subcomissió de 6 persones per redactar un document que serveixi de base per a la creació del centre. També es van establir 4 assessors, perquè es puguin consultar si es creu convenient i també perquè puguin llegir i revisar el text abans de presentar-se en comissió. Es va fixar com a data per presentar aquest document de treball de la comissió de redacció el dijous 16 de gener a les 19 hores al Centre d’Espiritualitat de la Cova de Manresa. Serà una reunió oberta a tothom com ha estat aquesta primera comissió.

Pel que fa a la Comissió “De la Llum a la consciència” celebrada el passat dia 26 de novembre, es va decidir que es podia portar a terme el Simposi per a les transformacions interiors, que serveixi com a relat generador per a justificar l’impuls del centre, en el transcurs del marc del programa d’aquestes activitats. Es va proposar que fins el 16 de gener del 2020 es vagin pensant i fent arribar suggerències de possibles activitats i continguts a desplegar, al marge de la proposta del simposi per a la creació del centre, que es pugui celebrar del febrer al març del 2021.